Make your own free website on Tripod.com
Inhoud

In de afgelopen decennia zijn duizenden Nederlandse militairen uitgezonden naar het buitenland. Vlak na de Tweede Wereldoorlog naar Nederlands-Indië, in de vijftiger jaren naar Korea, in de zestiger jaren naar Nieuw-Guinea, in de jaren tachtig naar Libanon en in de jaren negentig naar het voormalig Joegoslavië. De aanwezigheid van deze militairen diende vaak één doel: het bewaren van de vrede onder de VN-vlag. Tijdens en na hun terugkomst werden deze militairen bejubeld en bekritiseerd, geëerd en verguisd. Soms werden zij door het thuisfront bestempeld als "vakantiesoldaten"; zij gingen per slot van rekening vaak naar warme en exotische landen waar het beter toeven zou zijn dan in ons koude kikkerland.

Niets is minder waar, zoals blijkt uit het persoonlijk relaas van Ron de Vos. Hij vervulde zijn militaire dienstplicht in Libanon waar de Verenigde Naties een bufferzone instelden tussen de strijdende partijen in. Als onbezorgde jongeren gingen deze vaak zeer jonge militairen naar dit gebied om na een periode van zes maanden als volwassenen naar Nederland terug te keren. Zij werden niet alleen met gevaren van oorlog geconfronteerd, maar ook met hun eigen persoonlijkheid, waarden en emoties. Velen raakten daardoor in conflict met zichzelf. Terug in Nederland bleken sommigen zo te zijn veranderd, dat zij de situatie niet meer aankonden.

"Alleen kinderen huilen" vertelt het vaak emotionele verhaal van Ron de Vos, op het moment werkzaam bij de Amsterdamse Politie, over de omgang met elkaar, met de plaatselijke bevolking en over de aanvaringen met de PLO. Dit boek geeft geen opsomming van feiten, noch is het een aanklacht tegen de toenmalige Nederlandse regering. Het is een persoonlijk verhaal dat laat zien waarom deze uitzending voor velen een stempel op hun leven heeft gedrukt.

Auteur: Ron de Vos
Uitgeverij: Début (te Rijswijk)
jaar van uitgave: 1997
ISBN 90-802348-6-9

Het was te verkrijgen tegen een kostprijs van ƒ40,- nu is het te bestellen voor 10 Euro (incl. verzendkosten binnen Nederland). Het is direct te bestellen bij de auteur van het boek, zijn emailadres is vosdr@worldonline.nl

Terug naar de Boekenpagina:

Terug naar de hoofdpagina: